DOKUMENTY


STATUT

REGULAMIN OCENIANIA,KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

PROGRAM WYCHOWAWCZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY w GIMNAZJUM

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM SPOŁECZNYM DOTYCZĄCYM ALKOHOLIZMU, NARKOMANII I PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDSZKOLE i "ZERÓWKA"

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM