W skład Zespołu Szkół wchodzi Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym oraz Publiczne Gimnazjum. Taka organizacja placówki powoduje, że mamy możliwość realizacji podstawy programowej dla I i II etapu edukacyjnego w formie jak najbardziej dostosowanej do potrzeb i możliwości naszych uczniów. W związku z tym, że nasza szkoła jest położona na terenie wiejskim, wprowadziliśmy program równych szans edukacyjnych dla naszych wychowanków. Polega on na zminimalizowaniu różnic w dostępie dzieci z różnych środowisk, do nauki języków obcych oraz zdobyczy współczesnej techniki. Aby osiągnąć zamierzony cel, od 1 września 1999 roku w naszej szkole są prowadzone przez nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami zajęcia informatyki i języka angielskiego od klasy I szkoły podstawowej. W latach 1999-2001 byliśmy prawdopodobnie jedyną szkołą w powiecie z taką ofertą zajęć. Staramy się wykorzystywać naturalną umiejętność i możliwości małego dziecka do nauki języków oraz możliwości, jakie daje nam posiadanie nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu.


Lekcja wychowania fizycznego na basenie „Garwolanka”

26.03.2013 r. Uczniowie Zespołu Szkół w Głoskowie brali udział w niecodziennej lekcji wychowania fizycznego, która odbywała się na Miejskiej Pływalni „Garwolanka” w Garwolinie. Na dzień przed oficjalnym otwarciem nowo powstałego basenu w Garwolinie uczniowie Zespołu Szkół w Głoskowie wcielili się w rolę testerów nowoczesnej pływalni „Garwolanka”. Obiekt zachwycił uczniów od samego początku, najpierw zwiedzili budynek z zewnątrz, a następnie w środku, w samym jego centrum czyli części basenowo – rekreacyjnej, w której uczniowie mieli możliwość korzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji takich jak: basen sportowy, basen rekreacyjny z hydromasażami, jacuzzi, rwącą rzeką, i 60 metrowej zjeżdżalni. To były niezapomniane dla dzieci doznania, których doświadczyli, a o efekcie tych radości mogą świadczyć wspólnie zrobione zdjęcia.


PROFILAKTYKA

SPOTKANIA Z POLICJANTEM

19.11.2009 r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli zajęciach, które przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej w Garwolinie podinsp. Stanisław Madejski oraz asp. Marek Osiński. Na spotkaniu omówiono przejawy demoralizacji u nieletnich oraz prawne konsekwencje takich zachowań.
28 października 2009 r odbyło się spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej w Garwolinie. W ramach kształtowania świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz postaw prospołecznych uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej wysłuchali prelekcji dotyczącej przejawów demoralizacji dzieci i młodzieży. Omówiona została również sytuacja prawna młodzieży nieletniej w świetle obowiązujących przepisów.

ZAJĘCIA NA BASENIE

W dniu 27.10.2009 roku uczniowie Zespołu Szkół w Głoskowie uczestniczyli w zajęciach na krytej pływalni w Górze Kalwarii. Więcej na temat przeprowadzonych zajęć

Dzielimy się wiedzą w zakresie dydaktyki.

Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z innymi Nauczycielami. Na tej stronie będziemy umieszczać materiały dydaktyczne opracowane przez naszych Nauczycieli.

Pani Agnieszka Osińska opisała realizowany przez naszą szkołę w ramach projektu "Szkoła Marzeń" program "Lepsza przyszłość".
Pani Agnieszka Osińska na podstawie swojego doświadczenia w pracy w nauczaniu zintegrowanym oraz literatury opracowała referat na temat roli nauczyciela w rozwijaniu twórczości plastycznej dziecka w nauczaniu zintegrowanym.

Pani Agnieszka Osińska podzieliła się swoją wiedzą na temat jaki wpływ ma teatr na rozwój osobowości dziecka.


Praca metodą projektu

Metoda projektu polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Instrukcję opracowaną przez nauczyciela otrzymuje uczeń (grupa) przed rozpoczęciem wykonywania projektu.

Najczęściej w instrukcji zamieszczamy:
- temat projektu i jego cele,
- zadania jakie mają wykonać uczniowie,
- sposób pracy (indywidualnie, w grupie, cała klasa),
- literaturę i źródła do wykorzystania przy wykonaniu projektu,
- etapy realizacji projektu (terminy konsultacji, ocenianie etapowe),
- terminy oraz sposoby prezentacji projektu

Metoda ta wyzwala u uczniów wiele aktywności, samodzielności w podejmowaniu decyzji, uczy rozwiązywania problemów, korzystania z różnych źródeł wiedzy. Szczególną rolę ma tu do spełnienia nauczyciel, który musi najpierw zaplanować projekt (instrukcja), a później pełni rolę konsultanta i doradcy.


Przykłady projektów:

- edukacja regionalna – „Zabytki naszej gminy”

- „Matematyczna podróż po Europie”