HISTORIA SZKOŁYPierwsze informacje dotyczące istnienia szkoły w Głoskowie pochodzą z roku 1917. Początkowo była to szkoła prywatna, czterooddziałowa, prowadzona przez panią Marię Dydyńską. W 1919r przeszła pod zarząd gminy Górzno. Mieściła się w murowanym budynku przy drodze prowadzącej do wsi Dudka. Kierownikiem dwuklasowej szkoły był p. Jan Chmielewski, a od 1922 - p. Antoni Czermak. Wtedy podniesiono stopień organizacji do 6 oddziałów. Szkoła po raz pierwszy wydała wychowankom świadectwa.

Pierwsze zdjęcie naszej szkoły Dnia 29.XI.1931 został oddany do użytku nowy budynek szkolny, zakupiony przez gminę Górzno od właściciela majątku - płk.Afanasjewa.
Funkcję kierownika szkoły powierzono p. Stefanii Wójcickiej, która pełniła ją nieprzerwanie do 1962 roku. W 1934 r nastąpiła reorganizacja szkoły - przestały istnieć oddziały równoległe w Puznowie Starym.

Podczas II wojny światowej (od 28.VIII do 15.IX.1939r) w budynku szkolnym mieściła się kancelaria i magazyny pułku wojska polskiego. Wojsko niemieckie, które przybyło do Głoskowa, zajęło lokal i plac szkolny. W budynku mieścił się obóz jeniecki. Ławki, pomoce szkolne i tablice zostały spalone, uczniowie musieli oddać podręczniki.
W latach 1943 - 1944 prowadzone było tajne nauczanie. W roku 1950 Wojewódzki Wydział Oświaty rozpoczął remontowanie czworaka dla szkoły. Od 1952 r. nauka odbywała się w dwóch budynkach, w których mieściło się 7 klas, świetlica i biblioteka.
Dnia 6.II.1963 r. został powołany Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął ówczesny dyrektor p. Józef Drewnik. Ze względu na zły stan techniczny w październiku 1968 r. został zamknięty budynek szkolny nr 2 i część uczniów rozpoczęła naukę w wyremontowanym Domu Ludowym w Puznowie.
W roku szkolnym 1971/72 zamknięto część budynku nr 1. Budowę szkoły rozpoczęto latem 1973 r. , a uroczyste otwarcie odbyło się 27 X 1974 r.


Na podstawie "Kroniki Szkoły" tekst opracowała mgr Jolanta Maszkiewicz
oraz mgr Maryla Serzysko
Opracowanie graficzne mgr Grażyna Drewnik