Budowa kompleksu boisk "ORLIK"


17.07.2012r. przy Zespole Szkół w Głoskowie ruszyła budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje Boisko-Orlik" 2012. Celem projektu jest budowa kompleksu sportowego umożliwiającego uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich obiektach sportowych. Projekt obejmuje budowę:
-boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
-boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej ze sztuczną nawierzchnią
-budynku sanitarno-szatniowego spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
-oświetlenia kompleksu
Całkowity koszt budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Głoskowie wynosi niemal 978 tys. zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało inwestycję w kwocie wynoszącej prawie 460 tys. zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego wynosi 130 tys. zł. Reszta stanowi wkład własny gminy.
Kolejne etapy powstawania kompleksu boisk prezentujemy w galerii zdjęć.