OWOCE W SZKOLE

W roku szkolnym 2012/2013 w Publicznej Szkole Podstawowej realizowany jest program „Owoce w szkole” dotowany z funduszów Unii Europejskiej. Program obejmuje 42 uczniów z klas I-III. Celem programu jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się, kształtowanie u dzieci nawyku regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej diecie. Owoce i warzywa spożywane są w grupie, wśród rówieśników, co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów.


wstecz