SYLWETKA PATRONA


Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, a zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. W okresie międzywojennym był działaczem społecznym, duszpasterzem środowisk akademickich i związków zawodowych. Podczas powstania warszawskiego był kapelanem AK. Od 1948 roku prymasem Polski, a od 1953- kardynałem. W latach 1953-1956 był internowany. Był inicjatorem orędzia do biskupów niemieckich w 1956r., obchodów tysiąclecia chrztu Polski w 1966r. i odnowienia ślubów jasnogórskich w sierpniu 1956r., a także nawiedzenia parafii w naszej ojczyźnie przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Odegrał dużą rolę w tworzeniu organizacji kościelnych na Ziemiach Odzyskanych. W latach 1980-1981 był mediatorem między ,,Solidarnością” i rządem. Otwarcie występował w obronie praw człowieka i narodu oraz niezależności Kościoła od władz komunistycznych. Stefan Kardynał wyszyński to jeden z największych polskich autorytetów XX wieku. Wybraliśmy go na Patrona naszych szkol, ponieważ jego inteligencja, szlachetność serca, męstwo ducha hartowane w surowej szkole moralnej uczyniły z Niego bohatera ojczystego kraju i Kościoła naszych czasów. Jego miłość Kościoła i Ojczyzny nie stroniła od walki, gdy mu ją nakazywało jego własne sumienie. Męstwo łączyło się w nim z chrześcijańską roztropnością i umiarem nacechowanym odpowiedzialnością, a więc zaletami, które są oznaką miłości. Był człowiekiem niezłomnej nadziei, wiary w Boga i synowskiej miłości do Matki Chrystusa.


UZASADNIENIE WYBORU PATRONA

Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu społeczności szkolnej. Została ona podjęta przed 2 laty, wspólnie z rodzicami i uczniami. Od tego czasu wszyscy- uczniowie i nauczyciele poznawali postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego- jednego z największych synów polskiej ziemi. Uczniowie gromadzili wiadomości o Jego życiu, wykonywali gazetki, prezentacje multimedialne, prace plastyczne, odbyły się konkursy wiedzy o życiu i działalności przyszłego Patrona, dla społeczności lokalnej przygotowana została wieczornica w rocznicę Jego śmierci. Niezapomnianym przeżyciem była wycieczka do Zuzeli- miejsca urodzenia Księdza Prymasa. To dąb Jego imienia rośnie posadzony w 2006 roku przy Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Głoskowie. Najważniejsze wartości wynikające z nauki Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zdecydowały o jego wyborze na Patrona szkoły to: troska o godność człowieka, wartość rodziny i umiłowanie ojczyzny. Ksiądz Prymas to człowiek niezłomny o wielkiej mądrości, prawym sumieniu i bogatej osobowości, który pozostawił po sobie przeogromną skarbnicę idei, myśli i uczuć. Jako nauczyciele i rodzice uważamy, że warto opierać wychowanie młodych pokoleń na mocnym fundamencie i korzystać z dziedzictwa pozostawionego przez wielkich ludzi- taką postacią był i jest nasz Patron. W dzisiejszych czasach, często w ferworze codziennych obowiązków i zmagań z przeciwnościami losu, gubimy podstawowe wartości, stąd słowa Prymasa Tysiąclecia, by ,, prawdę czynić z miłością” uczą nas szacunku dla drugiego człowieka oraz otwierają nasze serca na to, co dobre i wartościowe. Jesteśmy nauczycielami jedni dla drugich w każdej chwili naszego życia. Przedmiotem nauki jest nie tylko wiedza, ale także a może przede wszystkim umiejętność życia w społeczeństwie. Musimy pamiętać, że nasza godność i wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się godność i wolność drugiego człowieka, rodzica, nauczyciela, ucznia… Aby łatwo tę granicę ustalić wystarczy tak niewiele, wystarczy kochać- rodzica, nauczyciela, ucznia… Ksiądz Prymas żył w trudnych czasach. W zetknięciu z ateizmem był wyznawcą i obrońcą wiary, w zetknięciu z marksistowskim ustrojem był rzecznikiem katolickiej nauki społecznej, z całą otwartością, gotowością do strzeżenia prawdy i dobra, gdziekolwiek się ono znajduje. Każde czasy są na swój sposób trudne. Nasi uczniowie zderzają się z innym przeciwnikiem. Jest nim otaczający świat pełen wydaje się nieograniczonych możliwości, a jednak pułapek i pustych dróg. Pragniemy dać im skuteczny klucz do odszyfrowania tego co dobre i co złe. Tym kluczem są podstawowe zasady etyczne. Ufamy, że autorytet i wzorzec osoby Prymasa Wyszyńskiego pomogą wychować naszych uczniów na godnych obywateli i dobrych ludzi. Wierzymy w to, że nasz Patron- kardynał Stefan Wyszyński będzie pomagał nam, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół w Głoskowie, wybierać właściwe ścieżki, kierował nas będzie ku dobru i otaczał swoją wyjątkową, ojcowską opieką.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
I PUBLICZNEMU GIMNAZJUM W GŁOSKOWIE IMIENIA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO.
10.02.2011r.

Dzień 10 lutego 2011 roku zapisze się jako jeden z najważniejszych w historii Zespołu Szkół w Głoskowie. W tym dniu Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum nadano imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szkoły otrzymały też sztandary - dar Wójta Gminy Borowie, Rady Gminy, Rodziców i Przyjaciół Szkół. Doniosła uroczystość została poprzedzona uroczystą Mszą Świętą odprawioną pod przewodnictwem ks. dr Marka Skwierczyńskiego w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Głoskowie, gdzie ks. dziekan Ryszard Andruszczak dokonał aktu poświęcenia sztandarów. Część uroczystości poświęcona nadaniu imienia, nadaniu sztandarów, przekazaniu sztandarów oraz ślubowania uczniów na sztandary, odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół. W tej doniosłej chwili towarzyszył nam Wójt Gminy Borowie Pan Wiesław Gąska wraz z Panią Sekretarz Martą Serzysko, ks. dr Marek Skwierczyński - zastępca dyrektora Wydziału Nauczania, Pani Poseł Stanisława Prządka, Pani dyrektor Delegatury w Siedlcach MKO w Warszawie –Joanna Kaniuk wraz z panią wizytator Jadwigą Kwiatkowską, ks. Dziekan Ryszard Andruszczak wraz z księżmi z Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, ks. proboszcz Parafii Borowie Stanisław Staręga, przedstawiciele władz powiatu i jednostek organizacyjnych działających na terenie powiatu i gminy, licznie zgromadzeni goście, rodzice i przyjaciele szkół.
Zobacz zdjęcia.

FUNDATORZY SZTANDARÓW


 • Wójt Gminy Borowie mgr inż. Wiesław Gąska
 • Rada Gminy Borowie
 • Rada Rodziców ZS w Głoskowie
 • Uczniowie ZS w Głoskowie
 • Pracownicy ZS w Głoskowie
 • Dyrektor ZS w Głoskowie mgr Jolanta Maszkiewicz
 • Witold Sitek
 • Dorota i Stanisław Gac
 • Magdalena i Mieczysław Pałysa
 • Justyna i Grzegorz Brojek
 • Leszek Tomczuk
 • Stanisław Michna
 • Sławomir Baran
 • Krystyna Kwiatkowska
 • Ryszard Nitka
 • Agnieszka i Piotr Mikulscy
 • GS Borowie
 • Stanisław Mikulski
 • Henryk Zając
 • Anna i Krzysztof Kania
 • BS Garwolin
 • Małgorzata i Grzegorz Kwiatkowscy
 • Janusz i Krystyna Malitka
 • Kazimierz Jasiński
 • Mieczysław Karczmarczyk

  JAK PRZYGOTOWYWALIŚMY SIĘ DO NADANIA SZKOŁOM IMIENIA

  Od dawna wśród grona pedagogicznego istniało przekonanie, że szkoła powinna mieć imię. Wprowadzenie reformy w oświacie spowodowało pewnego rodzaju zamęt w postaci dostosowywania pracy szkoły do nowego systemu. Utworzenie gimnazjum i włączenie go do zespołu szkół na jakiś czas zupełnie oddaliło sprawę nadania imienia. Jednakże doświadczenie pracy w gimnazjum spowodowało wśród grona pedagogicznego konieczność poszukiwania autorytetów dla młodzieży. Sposobność nadarzyła się w maju 2006 roku, kiedy to przy Kaplicy w Głoskowie został posadzony Dąb imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach projektu „1000 dębów na tysiąclecie”. To wydarzenie wiązało się z licznymi spotkaniami dotyczącymi sylwetki Prymasa.

  Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 2009 został złożony wniosek, by wystąpić o nadanie szkołom imienia. Wniosek złożyła pani dyrektor Jolanta Maszkiewicz motywując to tym, że szczególnie w dzisiejszych czasach młodzież potrzebuje silnego oparcia w autorytetach, niezłomnych i trwałych, powszechnie uznanych i znanych.
  W niosek p. Jolanty Maszkiewicz zyskał poparcie Rady Pedagogicznej. Opis kolejnych etapów prowadzących do tego doniosłego wydarzenia znajduje się dokumencie PROCEDURA NADANIA SZKOLE IMIENIA.

  WYCIECZKA DO ZUZELI

  27.05.2010r.


  27 maja 2010 r. uczniowie zespołu szkół w Głoskowie wraz z opiekunami: p. dyrektor Jolantą Maszkiewicz oraz Moniką Baran, Joanną Stułką, Anielą Stoń i Martą Broniszewską wzięli udział w wycieczce do Zuzeli i Liwu. Na początku zwiedziliśmy zamek w Liwie i mieszczące się tam Muzeum – Zbrojownię. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali mieszczące się tam eksponaty: halabardy, szpontony, partyzany czy lance. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również miedzioryty i obraz przedstawiające ważne wydarzenia i postaci historyczne. Weszliśmy także na wieżę, z której podobno rzucił się książę Marcin – właściciel zamku, który niesłusznie skazał na śmierć swoją żonę Ludwikę. Niestety nie udało nam się spotkać straszącej tam Żółtej Damy. Drugim etapem naszej wycieczki była Zuzela. Tu w 1901 roku urodził się Prymas Tysiąclecia. Po Muzeum Lat Dziecięcych Stefana Kardynała Wyszyńskiego zorganizowanym w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej wiejskiej szkoły oprowadziła nas siostra Teresa. Zwiedziliśmy odtworzone mieszkanie państwa Wyszyńskich i izbę szkolną z początku XX w. Ponadto weszliśmy do Kościoła, w którym został ochrzczony przyszły Prymas, a przed pomnikiem zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Poza tym mieliśmy okazję obejrzeć okazy przyrodnicze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, a w drodze powrotnej zajechaliśmy do Mc Donald’s.


  29 rocznica śmierci Stefana Wyszyńskiego

  28.05.2010r.


  28 maja 2010 r. nasza szkoła obchodziła 29 rocznicę śmierci Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie, rodzice i nauczyciele, przedstawiciele władz duchownych i samorządowych oraz społeczność Monaru spotkali się na wieczornicy poświęconej Kardynałowi. Klasa I gimnazjum, przygotowywana przez wychowawcę p. Monikę Baran, zaprezentowała montaż słowno – muzyczny pt. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. Po przedstawieniu wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursów związanych z przyszłym patronem naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy wieczornicy mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych przedstawiających Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


  Konkurs plastyczny Najpiękniejszy portret Stefana Wyszyńskiego


  W konkursie plastycznym Najpiękniejszy portret Stefana Wyszyńskiego jury w składzie: Jolanta Maszkiewicz, Monika Baran, Agnieszka Osińska i Grażyna Drewnik postanowiło przyznać 2 nagrody główne i 12 wyróżnień: Zwycięzcami okazali się Natalia Kania z klasy II szkoły podstawowej i Patryk Barcikowski z klasy III gimnazjum. Wyróżnieni w kategorii Szkoła Podstawowa zostali: Klaudia Żaczek kl. III, Olga Wielgosz kl. I , Szymon Poszytek kl. I, Patrycja Wielgosz kl. II, Paulina Wielgosz kl. VI i Robert Misior kl. VI. W kategorii Gimnazjum wyróżnienia otrzymali: Marlena Rychlica kl. II, Michał Szpila kl. III, Łukasz Kurek kl. III, Karolina Kalińska kl. III, Patrycja Piętka kl. I oraz Joanna Kania kl. I.


  Konkurs wiedzy Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia

  W konkursie wiedzy Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia nagrody otrzymali: Adam Mikulski z klasy II g (I miejsce), Marlena Rychlica z klasy II g (II miejsce), Daria Makulec z klasy IV sp (III miejsce) i Karolina Zając z klasy I g (III miejsce)