Projekty realizowane w Zespole Szkół w Głoskowie

Rok Szkolny 2012/2013

Z Małej Szkoły w Wielki Świat
Zajęcia odbywają się we wtorki w klasach I-III oraz w poniedziałki w klasach IV-VI.
„Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie”
Dziecięca Akademia Przyszłości
Owoce w szkole

Rok Szkolny 2011/2012

Z Małej Szkoły w Wielki Świat
Zajęcia odbywają się we wtorki w klasach I-III oraz w środy w klasach IV-VI.
„Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie”
„Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu”
Zajęcia w przedszkolu oraz w klasach I-III odbywają się zgodnie z Harmonogramem