PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w GŁOSKOWIE


Nasze przedszkole liczy jeden oddział do którego uczęszcza 24 dzieci. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu w godzinach 7:30-15:30.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Personel pedagogiczny:

mgr Sylwia Olszewska
mgr Urszula Mikulska

Rekrutacja i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. W kwietniu przedszkole wydaje i przyjmuje "Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola". W pierwszej połowie maja Komisja Kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny.
AKTUALNE WYDARZENIA