„Radosna Szkoła” to rządowy program, który integralnie łączy się ze zmianami w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jednym z ważnych celów jest, aby dziecko pewną część czasu spędzało na świeżym powietrzu, aby mogło wykorzystać swoje naturalne zdolności, naturalną potrzebę ruchu. Dzięki programowi Radosna szkoła najmłodsi uczniowie będą mieli ku temu stworzone odpowiednie warunki i będą mogli uczyć się w szkole także przez zabawę. Dotychczas zabawki edukacyjne i place zabaw stanowiły standardowe wyposażenie tradycyjnych przedszkoli, ale w szkołach i niektórych oddziałach przedszkolnych przy szkołach ich brakowało.
Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości sześć tysięcy złotych. Pieniądze na pewno dobrze zostaną wykorzystane.
Zakupiony sprzęt już przynosi radość.