ANDRZEJKI

Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

30 października członkowie nowego Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, swoich koleżanek i kolegów oraz rodziców uroczyście złożyli akt przysięgi na sztandar szkoły.

Takie przyrzeczenie złożyli również reprezentanci Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Uroczystość zaprzysiężenia SU poprowadziła p. Monika Baran – opiekun samorządu, zaś tekst ślubowania odczytała uczennica klasy I gimnazjum Klaudia Żaczek.

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

Z okazji Dnia Chłopaka życzymy Wam abyście zawsze pozostali sobą
i ciągle odkrywali świat na nowo, ponieważ najwspanialsze sekrety, zawsze ukryte są tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy.WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GŁOSKOWIE

Jak co roku kandydaci startujący w wyborach do zarządu SU zaprezentowali swoje programy wyborcze przed uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Prezentacja odbyła się 23 września 2013r. 25 września 2013r. odbyły się wybory do SU oraz wybory opiekuna SU. Decyzją uczniów opiekunem SU po raz kolejny została pani Monika Baran. Dużą aktywnością w organizacji wyborów wykazały się uczennice klasy III gimnazjum Dominika Konstanta, Magdalena Mikulska, Monika Kwiatkowska i Karolina Czamara. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
SKŁAD SU SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
Przewodniczący: Filip Mikulski
Zastępca: Szymon Żaczek
Członkowie:
Patryk Paziewski
Stanisław Mazurek
Marcin Makulec
Natalia Kaźmierczak
Mikołaj Dybcio
SKŁAD SU GIMNAZJUM
Przewodniczący: Paweł Rękawek
Zastępca: Piotr Brojek
Członkowie:
Mateusz Wielgosz
Piotr Dąbrowski

mgr Joanna Stułka<