W roku szkolnym 2008/2009 Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Głoskowie dzięki finansowym wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w Borowiu oraz zaangażowaniu jej przewodniczącej pani mgr Marzeny Nowak, wzięły udział w IX edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Organizatorem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Patronat nad akcją objął: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, Komendant Główny Policji oraz Polski Związek Tenisa Stołowego. Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" są znani polscy sportowcy – Natalia Partyka i Robert Kubica. Nasze działania były wspierane merytorycznie i bardziej interesujące dzięki zakupionej przez GKRPA bogatej obudowie w postaci ulotek konkursowych, informacyjno-edukacyjnych, profilaktyczno-edukacyjnych, dyplomów, certyfikatów i plakatów a także scenariuszy lekcji edukacyjnych. Podczas całorocznej pracy przeprowadzono szereg zajęć promujących kampanię, pogadanek dotyczących zainteresowań uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi, że pasja dla każdego jest tarczą chroniąca przed zagrożeniami. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w konkursach plastyczno-literackich : „Przygoda tuż za progiem” oraz „Moja pasja –moja tarcza”. Uczniowie powszechnie wzięli też udział w indywidualnych konkursach : „Formuła na trzeźwość” oraz „Ping Pong”. Wśród laureatów tegorocznej akcji znaleźli się też uczniowie naszej szkoły: Ewelina Sobiech – Publiczne Gimnazjum, Sebastian Kaliński – Publiczne Gimnazjum, Marlena Rychlica – Publiczne Gimnazjum, Rafał Piętka – Publiczna Szkoła Podstawowa, Daria Broniszewska – Publiczna Szkoła Podstawowa. Podsumowanie kampanii w naszej szkole planujemy na listopadowe spotkanie z rodzicami jako najważniejszymi i najbliższymi partnerami szkoły w wychowaniu młodych ludzi do trzeźwości i aktywnego, pełnego życia.