Rada rodziców

RADA RODZICÓW jest jednym z Organów Szkoły,
posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Rodziców powołuje się głównie w celu:

  • Uściślenia współpracy pomiędzy Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Uczniami i Rodzicami,
  • Opiniowania ważnych projektów szkolnych (w tym program nauczania, program profilaktyki),
  • Dysponowania funduszem Rady Rodziców, pochodzącym z dobrowolnych składek Rodziców,
  • Poprawy wszystkich aspektów pracy szkoły ważnych z punktu widzenia ucznia i rodzica,
  • Organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Agnieszka Mikulska
Zastępca przewodnicz.: Małgorzata Sitek
Sekretarz: Urszula Paziewska
Skarbnik: Marta Nitka
Komisja rewizyjna: Paulina Mazurek, Wioletta Mikulska, Agnieszka Sęk

Ustalono kwoty wpłat na Radę Rodziców:
  • I dziecko - 45 zł
  • II dziecko - 35 zł
  • III dziecko - 25 zł

Szanowni Państwo, dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Rada Rodziców ZS w GłoskowieOdwiedzin: 177400