Przedszkolaki świętują Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Przedszkolaki świętują Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018r. jest rokiem wyjątkowym, ponieważ obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci z Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Głoskowie również włączyły się w celebrowanie narodowego święta.
W ramach realizowanych w przedszkolu ogólnopolskich projektów „Piękna Nasza Polska Cała” oraz „Mały Miś w świecie wielkiej literatury – 100-lecie Niepodległości. Pokaż radość, Przedszkolaku!” dzieci pod opieką wychowawczyń przygotowały montaż słowno-muzyczny. W celu integracji środowiska rodzinnego i przedszkolnego na występ zostali zaproszeni rodzice, którzy mogli podziwiać zdolności recytatorskie, wokalne oraz taneczne swoich dzieci.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu, podczas którego dzieci starały się przyjąć właściwą postawę. Następnie dzieci zaprezentowały recytację wierszy patriotycznych, śpiewały polskie pieśni patriotyczne oraz wykonały ludowy taniec „Krakowiak”.
W tym dniu Pani Dyrektor wręczyła nagrody w konkursie szkolnym pt. „Moja Mała Ojczyzna” którego celem było kształtowanie tożsamości narodowej i pobudzanie kreatywności dzieci.
Spośród wszystkich prac komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
W kategorii klas I-III
I miejsce – Weronika Mikulska
II miejsce – Zosia Prudzyńska

W kategorii dzieci 6-letnich
I miejsce – Julia Syga
II miejsce – Paweł Zieliński

W kategorii dzieci 5-letnich:
I miejsce – Marysia Janakowska
II miejsce – Tymek Krześniak

W kategorii dzieci 3,4-letnich:
I miejsce – Mieszko Bombiński
II miejsce – Jaś Prudzyński

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział.
Kolejnym punktem uroczystości były warsztaty plastyczne. Tematem przewodnim prac był strój ludowy naszego regionu – Strój łowicki. Rodzice i dzieci miały możliwość wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych, których część placówka otrzymała od Fundacji PZU w ramach uczestnictwa w sponsorowanym przez Fundację projekcie plastycznym. Wspólna praca pozwoliła rozwijać dziecięcą kreatywność oraz przyczyniła się do wzmocnienia więzi rodzinnych.
Poprzez przygotowania do występu dzieci poszerzyły zainteresowania historią naszego kraju i polską tradycją. Najmłodsi kształtowali umiejętność świadomego uczestnictwa w święcie państwowym, a także kulturalnego zachowania podczas uroczystości. Największą wartością dla dzieci była radość i duma płynąca z udziału w przedstawieniu.

<<< Wróć
Dodano: 18 Listopada 2018
Gimnazjum NR 6 - Przedszkolaki świętują Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości


Odwiedzin: 201165