Konkurs plastyczny KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0–III szkoły podstawowej;
  • II grupa – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

Na Mazowszu Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Trzeci etap jest etapem centralnym.
Etap powiatowy będzie przebiegał w poszczególnych Placówkach Terenowych KRUS oraz w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie. Komisje powołane przez Dyrektora OR wybiorą po trzy prace konkursowe w każdej grupie wiekowej oraz ewentualne wyróżnienia, prace laureatów pierwszych miejsc przekażą do oceny Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
Etap wojewódzki będzie przebiegał w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie. Prace wybrane przez Wojewódzką Komisję Konkursową zostaną przekazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS.
Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody rzeczowe.
W szkołach, w których uczniowie zgłoszą chęć udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania spotkań z inspektorami ds. prewencji KRUS celem zwrócenia uwagi na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie maszyn i urządzeń rolniczych i przygotowania dzieci do udziału w Konkursie.


<<< Wróć
Dodano: 20 Luty 2019


Odwiedzin: 191236