Zakończenie roku

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

„NIECH WYROSNĄ Z WAS TACY,
KTÓRZY KU GWIAZDOM WZLECIEĆ POTRAFIĄ”

18 czerwca 2019r. pani dyrektor, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami podczas Eucharystii celebrowanej przez ks. Andrzeja Danieluka podziękowali Panu Bogu za miniony rok dydaktyczny i katechetyczny oraz prosi o bezpieczny i szczęśliwy wakacyjny wypoczynek. 19 czerwca 2019r. na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wzięli udział: Pani Dyrektor Małgorzata Piętka, Wójt Gminy Borowie - Pan Wiesław Gąska, uczniowie szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło przekazanie sztandarów nowym pocztom, a następnie pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczała nagrody książkowe dla najlepszych uczniów. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy na egzaminie ósmoklasisty i gimnazjalnym uzyskali wynik co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. Poza tym nagrody książkowe otrzymali uczniowie ze 100% frekwencją oraz ci, którzy aktywnie działali w Samorządzie Uczniowskim, a także osoby, które uzyskały wysokie wyniki w sporcie. Pani Dyrektor wraz Wójtem naszej gminy i wychowawcami wręczyła także listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów z klas kończących szkołę. Po części oficjalnej  odbyło się pożegnanie absolwentów przez uczniów klasy VII, a następnie rozpoczęły się występy uczniów klas VIII i III gimnazjum, które odbiegały od standardów akademii „z łezką w oku”, gdyż postanowili oni pożegnać szkołę, panią dyrektor, nauczycieli i pracowników na wesoło. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Borowie i pani dyrektor, którzy  podziękowali nauczycielom za rzetelną i efektywną pracę z uczniami, uczniom za rok ciężkiej pracy, zaangażowanie w życie szkoły, uczestnictwo w licznych konkursach i zawodach sportowych. Podziękowano również Radzie Rodziców za działania podejmowane na rzecz uczniów i rozwoju szkoły, wszystkim rodzicom, którzy angażowali się w działania na rzecz naszej placówki oraz wszystkim, którzy ze szkołą współpracowali i ją wspierali. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do sal lekcyjnych na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Tam z rąk wychowawców odebrali świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.


 


<<< Wróć
Dodano: 19 Czerwiec 2019
Gimnazjum NR 6 - Zakończenie roku


Odwiedzin: 189232