Wizyta Pierwszej Damy

PIERWSZA DAMA CZYTA PRZEDSZKOLAKOM

            Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser – Duda odwiedziła Zespół Szkół w Głoskowie na zaproszenie Pań z przedszkola, Dyrekcji szkoły oraz Wójta Gminy Borowie. Czwartkowa wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania Małżonki Prezydenta na sali gimnastycznej przez całą społeczność szkolną. W imieniu Zespołu Szkół głos zabrała p. Dyrektor Małgorzata Piętka, która serdecznie powitała Pierwszą Damę. Słowa wdzięczności za przybycie skierował również Wójt Gminy p.Wiesław Gąska. Następnie koordynatorki projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" zaprosiły do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu najmłodszych. Przedszkolaki zaprezentowały wierszyk, piosenkę o Małym Misiu oraz wykonały dwa układy taneczne. Na zakończenie usłyszeliśmy walc W.Kazaneckiego z filmu "Noce i dnie" w wykonaniu Amelii Zając - uczennicy kl. VIB.
Wypadliście znakomicie – chwaliła maluchy w Głoskowie Agata Kornhauser - Duda. Pierwsza Dama była pod wrażeniem umiejętności tanecznych i muzycznych młodych artystów. W swoim przemówieniu skierowała słowa uznania do nauczycieli, którzy zapewniają w placówce swoim podopiecznym przestrzeń do rozwoju i samorealizacji. Wyraziła wdzięczność za kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych i chrześcijańskich. Nawiązała do historii placówki oraz podziękowała za realizację projektów edukacyjnych promujących czytelnictwo wśród dzieci.– Kocham książki, dlatego postanowiłam zaangażować się w promowanie czytelnictwa – mówiła Pierwsza Dama, przytaczając słowa Kornela Makuszyńskiego: Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.Po części oficjalnej Pierwsza Dama udała się do kancelarii w celu wpisania się do kroniki szkolnej.
W sali przedszkolnej koordynatorki projektu zaprosiły Pierwszą Damę do obejrzenia krótkiej prezentacji dotyczącej projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury", którego ideę wdrażamy już 4 rok. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz współpraca między przedszkolami, środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a coroczne moduły projektu pozwalają na realizację większości kierunków polityki oświatowej państwa. Nasza przedszkole od 2013 r. efektywnie realizuje zadania projektowe i uczestniczy we wszystkich jego modułach. Pani Prezydentowa z radością zaangażowała się w głośne czytanie dzieciom i przeczytała najmłodszym utwór ze zbioru "Bajki z mchu i paproci". Opowieść Vaclava Ćtvrtka wzbudziła zainteresowanie i ciekawość maluchów, z którymi Pani Agata Kornhauser-Duda rozmawiała o historii, którą właśnie poznały, o przyrodzie i ogrodnictwie. Później przedszkolaki zaprosiły Pierwszą Damę do udziału w zajęciach plastycznych, podczas których powstały bajkowe zakładki do książek. Warsztaty wzbogacone były o elementy zabawy ruchowej oraz misiowe zagadki. Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały Pierwszej Damie za odwiedzenie przedszkola, miło spędzony czas i czytanie bajki, wręczając pamiątkowe zdjęcie.
            Na zakończenie wizyty Pani Agata Kornhauser - Duda spotkała się z Wójtem Gminy Borowie, Panią Sekretarz, Panią Dyrektor, Przewodniczącą Rady Rodziców oraz personelem placówki. Rozmowa dotyczyła edukacji oraz inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli dotyczących promowania czytelnictwa, które szczególnie leżą na sercu Pierwszej Damie.
            Cała społeczność szkolna była zachwycona wizytą tak wspaniałej i ciepłej osoby. Wizyta Pierwszej Damy to wydarzenie, które wpisze się na trwałe w historię naszej szkoły.

 


<<< Wróć
Dodano: 19 Wrzesień 2019


Odwiedzin: 214717