Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Bijemy rekord w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej!

16 października 2019 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Głoskowie uczestniczyli w próbie bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób, organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi uczniowie po raz piąty z rzędu wspólnie z Orkiestrą zaangażowali się w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Bicie rekordu zostało poprzedzone zajęciami z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonymi przez p. Agnieszkę Mikulską. Akcji przyświecał główny cel- promowanie nauki udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. Rozpoczynając punktualnie o godz. 12.00, 133 uczniów naszej szkoły na 3 stanowiskach z fantomami jednocześnie przez pół godziny wykonywało resuscytację krążeniowo-oddechową. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom biorącym udział w tym wydarzeniu.

 


<<< Wróć
Dodano: 16 Październik 2019
Gimnazjum NR 6 -  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Odwiedzin: 214717