Mogiła Powstańców

„Jak drzewo bez korzeni, człowiek bez przeszłości,
tak naród nie może istnieć bez historii.”

Pamięć o zmarłych jest obowiązkiem każdego człowieka. Wprowadzając dzieci w świat wartości społeczno-moralnych i uczuć patriotycznych, nie może zabraknąć zajęć, przybliżających dzieciom naszych bohaterów narodowych, ludzi, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Jednym z takich zajęć była wycieczka uczniów klas I-III w dniu 30.10.2019r. na Mogiłę Powstańców z 1863 roku. Dzieci mogły w ciszy, zadumie, posłuchać opowieści wychowawców tychże klas na temat przeszłości naszej Ojczyzny, posprzątać mogiłę, zapalić znicze, pomodlić się w intencji zmarłych żołnierzy, uczcić pamięć poległych minutą ciszy. W czasie wycieczki, dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii. Wyjście uświadomiło uczniom, że należy pamiętać o zmarłych, kochać swoich bliskich i Ojczyznę. Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

Agnieszka Mikulska<<< Wróć
Dodano: 30 Październik 2019
Gimnazjum NR 6 - Mogiła Powstańców


Odwiedzin: 214717