Kampania społeczna

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Nasza szkoła zaangażowała się w ogólnopolską kampanię społeczną  pod hasłem „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ". Celem kampanii było m.in. kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych, zwrócenie uwagi na bezpośrednie relacje osobiste, wspólne spędzanie czasu, a także pamięć o członkach swojej rodziny. Uczniowie klas 0 - VIII otrzymali kartkę bożonarodzeniową. Ich zadaniem było własnoręczne napisanie kilku słów, pięknych życzeń, które chcą skierować do swoich bliskich. Poprzez realizację projektu chcemy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno - komunikacyjne.
Organizatorkami akcji były: p. Marlena Kowalska i p. Ilona Osiak.
<<< Wróć
Dodano: 15 Grudzień 2019
Gimnazjum NR 6 -  Kampania społeczna


Odwiedzin: 214717