Ogłoszenie projekt nauka zdalna

Szanowni Rodzice.

Informuję, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tej inicjatywy przewidziane zostały szkolenia dla 4 nauczycieli i 10 uczniów. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, w wymiarze 30 h, obejmowały będą m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego, natomiast dla uczniów przewidziano 5 h bezpłatnych szkoleń w zakresie praktycznego wykorzystania Platformy Office 365.

Szczegóły realizowanego projektu i zasady rekrutacji znajdują się w regulaminie, który umieszczamy w poniższym załączniku. Dodatkowo nasza szkoła zostanie doposażona w sprzęt komputerowy. Bliższe szczegóły przedstawimy w późniejszym terminie.

Uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie w formie elektronicznej na adres zsgloskow@poczta.onet.pl do 9 listopada (poniedziałek) 2020 r. do godz.15.00.

W przypadku problemów z wersją elektroniczną, kartę można dostarczyć do szkoły w zamkniętej kopercie również do 9 listopada (poniedziałek) 2020 r. do godz. 15.00.

Rekrutacji uczniów dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły, która poinformuje zainteresowanych o wyniku rekrutacji do 10 listopada 2020 r. do godziny 15.00.

Z poważaniem,

Dyrektor ZS w Głoskowie

Załączniki:

1. Regulamin naboru uczestników.

2. Formularz zgłoszeniowy - rekrutacja uczniów


<<< Wróć
Dodano: 06 Listopada 2020


Odwiedzin: 214717