Uzależnienie od Internetu

 UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU

        Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada – ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Niestety, wielu z nich wpada w sidła uzależnień behawioralnych, do których należy m.in. siecioholizm, uzależnienie od gier czy ogólnie od urządzeń multimedialnych. Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów w ramach projektu „Młodzi Cyfrowi”, który analizował, jak młodzież w Polsce korzysta z Internetu i smartfonów oraz jak świat cyfrowy wpływa na ich relacje, są bardzo niepokojące dla nas. Wynika z nich, że:

  • co piąty uczeń nałogowo korzysta ze smartfonu;
  • 25% uczniów czuje się przeciążona nadmiarem informacji docierających do nich przez Internet;
  • 33% uczniów przyznaje się, że jest uzależniona od mediów społecznościowych;
  • ponad 60% uczniów twierdzi, że ich rodzice nigdy nie uczyli ich odpowiedzialnego korzystania z Internetu i smartfona;
  • 23% nastolatków nie pamięta już życia bez Internetu i smartfonów.

        Dlatego tak ważne jest, abyśmy zdążyli zauważyć niepokojące sygnały patologicznego korzystania z nowych technologii, zanim będzie za późno.

         Rodzicu! Jeśli zaobserwujesz u swojego dziecka wskazane objawy, REAGUJ! Pomocy możesz szukać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także u wychowawców i pedagoga szkolnego.


<<< Wróć
Dodano: 04 Marzec 2021


Odwiedzin: 214717