Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Głoskowie
7.10.2017r.

  Słowa: „Wspomnienia to wieczne i bezcenne skarby, które podążają za nami przez całe życie” stały się mottem Jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Głoskowie. Obchody rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszę świętą w intencji wychowanków i pracowników szkoły, jak i tych, którzy odeszli, koncelebrowali: ks. dziekan Ryszard Andruszczak oraz ks. Andrzej Danieluk i ks. Wiesław Mućka. Zgromadzona na wspólnej Eucharystii społeczność szkoły dziękowała za dotychczasową opiekę w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw oraz modliła się o błogosławieństwo na kolejne lata nauki i pracy. W homilii ks. Proboszcz zachęcił do naśladowania patrona szkoły kard. Stefana Wyszyńskiego, który „Maryi zawierzył życie swoje i Kościoła, a Ojczyznę kochał więcej niż własne serce”. Oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotowali: Orkiestra Dęta z Borowia pod batutą p. Michała Szostaka oraz p. Radosław Mitura – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Garwolinie. Po Mszy św. zgromadzeni w kaplicy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz zaproszeni dostojni goście udali się do budynku szkoły, by uczestniczyć w dalszej części obchodów. Mury dostojnej Jubilatki zostały pięknie udekorowane przez p. Iwonę Maletka, p. Aleksandrę Elmerych i p. Marlenę Kowalską. Gospodarze uroczystości: mgr inż. Wiesław Gąska wójt gminy Borowie oraz mgr Małgorzata Piętka dyrektor Szkoły Podstawowej w Głoskowie powitali licznie przybyłych gości:

 • Pana Grzegorza Woźniaka – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pana Michała Jaworskiego – przedstawiciela Pani Marii Koc – wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Panią Ewę Janinę Orzełowską – wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Pana Mariana Piłkę – radnego Sejmiku Mazowieckiego,
 • Panią Jadwigę Kwiatkowską – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach,
 • Księdza Prałata Ryszarda Andruszczaka – dziekana dekanatu garwolińskiego, proboszcza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie,
 • Księdza Wiesława Mućkę – dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej ,
 • Ks. Andrzeja Danieluka – wikarego Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie,
 • Pana Marka Chciałowskiego – starostę Powiatu Garwolińskiego,
 • Pana Jerzego Piesio – sekretarza Powiatu Garwolińskiego,
 • Panią Iwonę Czarnocką  komendanta Powiatowej Policji w Garwolinie,
 • Pana Wiesława Gąskę – wójta Gminy Borowie,
 • Panią Alicję Szaniawską – przewodniczącą Rady Gminy wraz z Radnymi Rady Gminy,
 • Panią Martę Serzysko  sekretarz Gminy Borowie,
 • Panią Hannę Ośko – skarbnik Gminy Borowie,
 • Pana Jacka Waleckiego – kierownika Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego,
 • Małgorzatę Wielgosz-Górzkowską – kierownika Wydziału Społeczno- Organizacyjnego i Sportu,
 • Pana Edwarda Dąbrowskiego – kierownika SP ZOZ w Borowiu,
 • Pana Łukasza Rosłańca – dzielnicowego gminy Borowie,
 • Pana Krzysztofa Szczypka – posterunkowego gminy Borowie
 • Panią Katarzynę Iwaniec – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu,
 • Panią Katarzynę Wirtek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu,
 • Panią Jolantę Maszkiewicz – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem,
 • Panią Małgorzatę Piętkę – dyrektor Zespołu Szkół w Głoskowie,
 • Panią Ewę Wielgosz – dyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu,
 • Panią Iwonę Serzysko – wicedyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu,
 • Pana Józefa Drewnika  byłego dyrektora szkoły,
 • Panią Henrykę Ostolską – byłą dyrektor szkoły,
 • Pana Sławomira Głowińskiego – komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie,
 • Pana Rafała Przadkę – młodszego brygadiera Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie,
 • Pana Janusza Krawczyka – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie,
 • Pana Stanisława Szubińskiego  kierownika budowy szkoły,
 • Pana Tomasza Stasiaka – właściciela firmy „Elektrotom”,
 • Pana Marka Makulca – prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Głoskowie wraz z zarządem,
 • Panią Agnieszkę Mikulską – przewodniczącą Rady Rodziców wraz z zarządem,
 • przedstawiciela Oddziału ZNP w Garwolinie,
 • emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • absolwentów i uczniów szkoły wraz z rodzicami,
 •  sponsorów i przyjaciół szkoły,
 •  przedstawicieli mediów.

Po powitaniu gości uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów szkoły. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor mgr Małgorzata Piętka, która przedstawiła historię placówki. Uczestnicy uroczystości mogli zobaczyć, jak zmieniała się dostojna Jubilatka, oglądając prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Grażynę Drewnik i p. Agnieszkę Osińską. Niezwykle podniosłym momentem było odsłonięcie i poświęcenie przez księdza prałata Ryszarda Andruszczaka pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Samorząd Gminy, nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów, absolwentów oraz mieszkańców, która została umieszczona na korytarzu naszej szacownej placówki dla uczczenia jej wyjątkowego jubileuszu.

Wygłaszając przemówienie, Pan Wójt mgr inż. Wiesław Gąska zwrócił uwagę na niełatwą historię szkoły, która mimo przeróżnych dziejowych komplikacji, potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi: ”Była gwarancją wysokiego poziomu nauczania i wychowania w poszanowaniu tradycji, patriotyzmu i wartości etycznych”.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Janina Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, która wręczyła na ręce Pani Dyrektor medal dla szkoły Pro Masovia przyznany przez Pana Adama Struzika za „wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego”.

Dyplomy uznania z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę oraz cenny wkład w rozwój szkoły od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali: p. Wiesław Gąska, p. Józef Drewnik, p. Henryka Ostolska, p. Jolanta Maszkiewicz, p. Małgorzata Piętka, p. Grażyna Drewnik, p Maryla Serzysko, p. Agnieszka Osińska, p. Iwona Maletka, p. Genowefa Kowalska i p. Mirosława Zalewska.

Gratulacje i podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie uczniów oraz życzenia dalszej pomyślności, wielu owocnych lat pracy i nauki złożyli: Pan Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm RP, Pan Marian Piłka – radny Sejmiku Mazowieckiego, Pan Marek Chciałowski – starosta Powiatu Garwolińskiego, Pani Jadwiga Kwiatkowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Pan Michał Jaworski- pełnomocnik wicemarszałek Senatu Pani Marii Koc, Pani Katarzyna Iwaniec – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. W imieniu absolwentów głos zabrała Pani Beata Pasternak– radna gminy Borowie i dyrektor PCKiP. Życzenia z okazji pięknego Jubileuszu szkoły złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Mikulska. Uroczystą część obchodów uświetnił występ artystyczny uczniów, oparty na scenariuszu tematycznie związanym z motywem czasu i kształtowaniem systemu wartości w szkole, przygotowany pod kierunkiem p. Moniki Baran i p. Maryli Serzysko. Podczas części artystycznej nie zabrakło pięknych recytacji i piosenek, występów instrumentalnych oraz brawurowo wykonanych tańców. Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami.

Na zakończenie uroczystej gali został podany jubileuszowy tort w kształcie otwartej księgi symbolizującej wiedzę, którą uczniowie zdobywali w murach naszej szkoły przez 100 lat.

Po uroczystości goście mogli zwiedzić budynek szacownej Jubilatki i odbyć sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa. Dla zwiedzających zostały przygotowane przez nauczycieli: p. Agnieszkę Mikulską, p. Barbarę Baran i p. Ilonę Osiak okolicznościowe wystawy, gazetki oraz kroniki szkolne.

Z okazji Jubileuszu została wydana publikacja książkowa opracowana przez zespół redakcyjny w składzie: p. Małgorzata Piętka, p. Maryla Serzysko, p. Monika Baran, ks. Wiesław Mućka oraz okolicznościowy medal.

 Po zakończonej uroczystości zebrani goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci szkoły udali się na poczęstunek, który sprzyjał podtrzymaniu podniosłego charakteru święta szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków szkoły ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. 


100-lecie Szkoły Podstawowej w Głoskowie za nami...

Wszystkie zdjęcia są do obejrzenia i pobrania w poniższych galeriach:

Jubileusz cz. 1

Jubileusz cz. 2

Jubileusz cz. 3

Jubileusz cz. 4


<<< Wróć
Dodano: 07 Październik 2017


Odwiedzin: 200040