Rada rodziców

RADA RODZICÓW jest jednym z Organów Szkoły,
posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Rodziców powołuje się głównie w celu:

  • Uściślenia współpracy pomiędzy Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Uczniami i Rodzicami,
  • Opiniowania ważnych projektów szkolnych (w tym program nauczania, program profilaktyki),
  • Dysponowania funduszem Rady Rodziców, pochodzącym z dobrowolnych składek Rodziców,
  • Poprawy wszystkich aspektów pracy szkoły ważnych z punktu widzenia ucznia i rodzica,
  • Organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Paulina Mazurek
Zastępca przewodniczącej: Kinga Trzpil
Sekretarz: Małgorzata Sitek
Skarbnik: Agnieszka Mikulska

Komisja rewizyjna:
Wioletta Mikulska
Anna Kania
Anna Jaroń

Ustalono kwotę wpłat na Radę Rodziców 40 zł od każdego dziecka

Szanowni Państwo, dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Rada Rodziców ZS w GłoskowieOdwiedzin: 215603