Boisko Orlik

17.07.2012r. przy Zespole Szkół w Głoskowie ruszyła budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012". Celem projektu jest budowa kompleksu sportowego umożliwiającego uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich obiektach sportowych. Projekt obejmuje budowę:
  • boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
  • boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej ze sztuczną nawierzchnią
  • budynku sanitarno-szatniowego spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
  • oświetlenia kompleksu

Całkowity koszt budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Głoskowie wynosi niemal 978 tys. zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało inwestycję w kwocie wynoszącej prawie 460 tys. zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego wynosi 130 tys. zł. Reszta stanowi wkład własny gminy.

 Odwiedzin: 215603