Dokumenty szkolne

STATUT Zespołu Szkół w Głoskowie 

***********************************************************************************

STATUT Publicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Głoskowie 

**********************************************************************************

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

**************************************************************************************

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


**********************************************************************************

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GŁOSKOWIE

******************************************************************************

 PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
W  PUBLICZNEJ SZKOLE  PODSTAWOWEJ
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W GŁOSKOWIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19 DLA KLAS I-III
 

******************************************************************************

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOSKOWIE

DOTYCZĄCE KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

OPRACOWANE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJACEGO PRAWA

******************************************************************************

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie w okresie pandemii Covid - 19Odwiedzin: 215603