Prelekcja dla Rodziców - Rola rodziny w zapobieganiu narkomanii

Prelekcję pt. „Rola rodziny w zapobieganiu narkomanii i innych patologii” wygłosił p.Rusłan Oniszczuk – specjalista terapii uzależnień z MONARU W Głoskowie na zebraniu z rodzicami, które odbyło się w naszej szkole 26 września 2014. Trener terapeuta nakreślił rodzicom temat narkotyków, dopalaczy i innych substancji uzależniających jako bardzo istotne zagrożenie dla młodzieży. Pan Rusłan scharakteryzował narkotyki, przedstawił objawy i fazy uzależnień, jak również poruszył temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Opowiadał o mechanizmach uzależnienia, o powodach sięgania przez młodzież po różnorodne środki  odurzające, a także o konsekwencjach związanych z ich używaniem. Mówił jak ważna jest rola rodziny w wychowaniu młodego człowieka. Zaznaczył, że właściwa komunikacja jest podstawą by w rodzinie było dobrze. Dobrze jest, jeśli dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i mogą powiedzieć wszystko rodzicom, a rodzice są otwarci i rozmawiają z dziećmi. Prelegent podpowiedział rodzicom, gdzie należy szukać pomocy jeśli pojawią się problemy. Miejmy nadzieję, że nasze dzieci i młodzież mając wspaniałych rodziców, zawsze będzie dokonywała właściwych i dobrych wyborów.

 
<<< Wróć
Dodano: 26 Wrzesień 2014
Gimnazjum NR 6 - Prelekcja dla Rodziców - Rola rodziny w zapobieganiu narkomanii


Odwiedzin: 215603