Przygotowania do nadania imienia dla przedszkola

W 2014 roku przypada piąta rocznica ważnego wydarzenia, jakim było powstanie Publicznego Przedszkola w obrębie Zespołu Szkół w Głoskowie. By uczcić to wydarzenie nasze przedszkole zyska imię. Chcemy, żeby była ona związana bezpośrednio ze środowiskiem dziecięcym.

Poprzez nadanie imienia przedszkole:

  • uzyskuje swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek,
  • aktywizuje i integruje całe środowisko Zespołu Szkół w Głoskowie: dzieci, rodziców i pracowników szkoły,
  • promuje swoje działania w środowisku lokalnym,
  • wchodzi do rodziny przedszkoli o tym samym imieniu, co sprzyja nawiązaniu nowych kontaktów,
  • oprze swoje działania wychowawcze, dydaktycznie i opiekuńcze na wartościach, ideach i czynnikach związanych z daną nazwą, a także wyznacza dalsze kierunki pracy z dziećmi,
  •  zbogaca swoją obrzędowość związaną z nazwą przedszkola.

Nasze przedszkole istnieje dla dzieci i dzięki nim, dlatego postanowiliśmy, że to nasi podopieczni będą głównymi decydentami w sprawie nazwy dla miejsca, w którym przecież spędzają bardzo dużo czasu, gdzie nabywają kompetencje niezbędne do dalszej edukacji. Postanowiliśmy ogłosić konkurs plastyczny: „Mój ulubiony bohater z bajki patronem przedszkola”.

Już od września staraliśmy się przygotować dzieci do podjęcia decyzji jaką postać ukazać w pracy plastycznej. Podjęliśmy szereg działań, z których najistotniejszym było zapoznanie dzieci z bajkami i baśniami poprzez głośne czytanie utworów znanych dziecięcych pisarzy: Jacoba i Wilhelma Grimm, Charles’a Perrault i Hansa Christiana Andersena w ramach akcji „Cala Polska Czyta Dzieciom”. W akcję włączyły się nie tylko wychowawczynie, ale też pani Monika Baran – polonista, pani Barbara Baran – bibliotekarz, personel szkoły, rodzice  i przede wszystkim dyrektor naszej placówki, pani Małgorzata Piętka. Dzieci poznawały tez bajki poprzez oglądanie filmów animowanych na płytach DVD.
Kolejnym działaniem były obchody Dnia Postaci z Bajki oraz Dnia Kubusia Puchatka, które miały na celu przybliżenie postaci bajkowych, tak ważnych w dziecięcym świecie. Dzieci miały szansę wypowiadać się na temat ich ulubionych bajek oraz bohaterów tych bajek. Ponadto brały udział w konkursie znajomości bajek – dzieci rozpoznawały tytuły bajek i baśni na podstawie czytanych przez nauczyciela fragmentów utworów, odpowiadały na pytania dotyczące postaci bajkowych. Każde dziecko zostało odznaczone Orderem Znawcy Bajek.


Zorganizowany został tydzień pod hasłem „Nasze ulubione baśnie”, podczas którego dzieci nie tylko poznały różne formy ukazywania historii bajkowych, ale przede wszystkim same mogły wcielić się w ulubionych bohaterów podczas zabaw inscenizacyjnych. Dzieci nabywały umiejętność planowania i organizowania swych działań a także rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe. Podczas zajęć twórczych dzieci rozwijały swą kreatywność poprzez tworzenie nowych bajek ze znanymi i lubianymi postaciami bajkowymi.

Braliśmy udział w przeglądzie ilustracji dziecięcej na temat „Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima”. Pod kierunkiem wychowawczyni dzieci wykonały, za pomocą różnych środków plastycznych pracę plastyczną na temat „Murzynek Bambo”, która w interesujący sposób nawiązywała do wierszy Juliana Tuwima i stanowiła ich ilustrację.

Pragniemy aby patronem przedszkola została postać literacka, odgrywająca w życiu dzieci ważna rolę, postać stanowiąca cząstkę świata dziecięcego, która poprzez swoją postawę rozwija dziecięcą wrażliwość, dostarcza wzorców osobowych i moralnych, pomaga kształtować zdolność porozumiewania się dziecka z otoczeniem, ukazuje dzieciom piękno świata przyrody, zachęca do poznawania świata zwierząt, pozwala dostrzegać takie wartości jak przyjaźń, prawda i piękno. Dlatego też zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i ich rodziców pt: „Mój ulubiony bohater z bajki patronem przedszkola”.

 


<<< Wróć
Dodano: 05 Listopada 2014
Gimnazjum NR 6 - Przygotowania do nadania imienia dla przedszkola


Odwiedzin: 215603